BOEKEN
 

Dieuwke Talma Het lichaam als verhaal
2010 ISBN 97847200925
De auteur, die een eigen haptonomiepraktijk heeft en lesgeeft aan de academie voor haptonomie legt, na een voorwoord en inleiding, in drie hoofdstukken uit wat haptonomie is, hoe het is ontstaan alsmede wat de therapeutische toepassingen zijn. In duidelijke bewoordingen zonder vakjargon laat zij zien hoe belangrijk lichamelijke aanrakingen zijn voor jong en oud. De voorbeelden van problemen waarmee cliŽnten naar haar toekomen, zijn zeer herkenbaar waardoor de handelingen van de haptotherapeut die voornamelijk bestaan uit het met aandacht contact maken met de huid van de cliŽnt, een begrijpelijk antwoord vormen op de hulpvraag. Een geslaagd, praktisch boek voor lezers die kennis willen maken met het begrip haptonomie, willen weten met welke klachten ze naar een therapeut kunnen gaan -bijvoorbeeld letterlijk en figuurlijk niet goed in je vel zitten- en wat ze als cliŽnt kunnen verwachten. Tot slot aandacht voor opleidingen en adressen en een literatuurlijst.
(NBD|Biblion recensie, S. Roest-Mouissie)

Frans Veldman (1921 - 2010) (grondlegger van de haptonomie),
Levenslust en Levenskunst. Zin, inhoud en betekenisverlening aan het persoonlijk leven binnen de menselijke samenleving
2008 ISBN 9789079166022
Frans Veldman, onderzoeker in levenswetenschappen, grondlegger der Haptonomie ' de wetenschap van de Affectiviteit ' biedt in deze aangepaste, aangevulde en uitgebreide Nederlandse vertaling van zijn Franstalige Opus Princeps, de vruchten aan van zijn omvangrijke klinische en ontologische ervaringen, gedurende inmiddels meer dan 65 jaar.
Hij onthult op een expressieve wijze het wezen van de wetenschap, die hij vermocht te ontwikkelen en die, als zodanig, een alleszins belangrijke bijdrage levert aan de levenswetenschappen, met de nadruk op het menselijke gevoelsleven: de affectiviteit.

Sinds de auteur de extreme omstandigheden van de Tweede Wereldoorlog heeft ervaren -zowel de onmenselijkheid van de Shoah als de goedheid van de mensen- besefte hij hoe belangrijk de rol van het gevoelsleven en de onderlinge affectiviteit binnen menselijke betrekkingen zijn. Dit resulteerde in het boek 'Haptonomie'*. In dit nieuwe werk komen de meeste onderwerpen weer aan bod zoals de evolutie van het gevoelsleven, mens worden, innerlijke vrijheid. Sommige teksten zijn veranderd en andere aangevuld. Nieuw zijn de delen vier en vijf: een compendium bedoeld voor studenten en beroepsbeoefenaren en een overzicht van verschillende toepassingen in de gezondheidszorg.

Tastbaar welkom. Haptonomische zwangerschapsbegeleiding in beeld.
2008 ISBN
9789081295819
Dit foto- en tekstboek is een speciale uitgave van de Vereniging Haptonomische Zwangerschapsbegeleiders VHZB. Het is het eerste boek dat het haptonomische begeleidingsproces van het begin van de zwangerschap totdat het kind een jaar oud is in beeld brengt. De foto`s en de tekst vullen elkaar heel mooi aan.
Zie ook www.vhzb.nl/SpecialeuitgaveVHZB.php

Bob Boot, De innerlijke meetlat. Een haptonomische kijk op mens en samenleving
2007 ISBN 9789063053017
Ieder mens heeft een geweten. En ieder mens kan heel goed aanvoelen of iets goed of slecht is, voor hem en zijn omgeving. Toch raken steeds meer mensen dat zuivere geweten kwijt. GZ-Haptotherapeut Bob Boot legt uit hoe we weer in contact kunnen komen met onze innerlijke meetlat.
De laatste decennia lijkt de individualisering doorgeschoten. Mensen gaan afstandelijker met elkaar om. Daarnaast schroeven het steeds hogere levens- en werktempo, en almaar groeiende behoefte aan meer, meer de eisen die we aan het leven stellen steeds hoger op. Het gevolg: we gaan niet alleen over onze eigen grenzen heen, maar ook over die van anderen. En langzamerhand ontstaat er een algemeen gevoel van onveiligheid, onzekerheid en onbehagen. De menselijke maat verdwijnt uit de samenleving.
De innerlijke meetlat is een uit het hart gegrepen aansporing om weer in contact te komen met ons gevoeld geweten, weer aandacht te hebben voor onze persoonlijke waarden en die van anderen. Aan de hand van tal van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk en zijn eigen haptotherapiepraktijk, spreekt Bob Boot de lezer aan op zijn of haar manier van leven. Want, zegt hij: "Wij kunnen het niet alleen" en "toegenomen individuele vrijheid impliceert grotere verantwoordelijkheid voor de ander en het grotere geheel".
Bob Boot (1958) is GZ-Haptotherapeut, bewegingswetenschapper en fysiotherapeut.

Gevoel voor leven Haptotherapeuten over hun werk
Onder redactie van Els Plooij
2007 ISBN 9789079166015.
Acht ervaren haptotherapeuten hebben aan dit boek geschreven. Ieder schreef een hoofdstuk over een problematiek waar zij of hij veel ervaring mee heeft in het werk.
Dit boek geeft aan wat Haptotherapie kan betekenen voor cliŽnten en waar grenzen liggen.

Els Plooij Haptotherapie. Praktijk en theorie
2005 ISBN 9026517629
Als mensen vastlopen in hun leven zoeken ze hulp. Gesprekstherapie is dan ondersteunend en inzichtgevend, maar dat is niet altijd genoeg. Het gevoelsleven lijkt een eigen weg te gaan, los van het verstand, wil en handelen. Het lichaam geeft daarbij de nodige signalen, of alarmeert doordat het juist niets meer laat voelen. Haptotherapie is een persoonsgerichte, interactionele therapie, die met de persoon werkt via het lichaam. Deze therapie kan helpen het contact met zichzelf en de omgeving terug te vinden, op weg naar een zinvol leven.
Dit boek is geschreven voor wie meer wil weten van haptotherapie, voor hij zich er als verwijzer of cliŽnt mee verbindt. De vele voorbeelden in dit boek maken zichtbaar en voelbaar wat deze therapie inhoudt. Voor GZ-Haptotherapeuten is het een handboek, door de heldere verbinding van theorie en praktijk.
Els Plooij is gz-psycholoog en GZ-Haptotherapeut. Ze werkt in een privťpraktijk en is docente aan de Academie voor Haptonomie.

Bob Boot, Haptonomie. Een kwestie van gevoel
2004 ISBN 9063051190
ĎVoelen is soft' was het credo van het afgelopen decennium. Verstand, efficiency en nut waren de sleutelwoorden. Het gevolg van deze rationele houding is nu merkbaar: veel mensen voelen en herkennen niet meer wanneer ze hun eigen grenzen overschrijden. In Haptonomie. Een kwestie van gevoel laat GZ-Haptotherapeut Bob Boot zien wat de betekenis en het belang is van aanraken en voelen.
Aanraken en aangeraakt worden zijn van wezenlijk belang voor een goede emotionele ontwikkeling, zowel in de kindertijd, als in het verdere verloop van het leven. Als mensen zich niet meer (kunnen) openstellen voor hun eigen gevoelens, wensen en verlangens of het contact met anderen, kunnen er psychische klachten ontstaan: mensen lopen vast.
In het eerste deel van Haptonomie. Een kwestie van gevoel. maakt Bob Boot, aan de hand van de haptonomische theorie en de praktische toepassing ervan (haptotherapie), de lezer bewust van het gevaar van een verschraald gevoelsleven en het belang van een juiste balans tussen voelen en denken. In het tweede deel van dit boek beschrijft hij, met gebruik van voorbeelden uit zijn eigen praktijk, verschillende aspecten van het leven. Onderwerpen als zwangerschap en geboorte, kindertijd en opvoeding, vriendschap en relaties, tederheid en seksualiteit, agressie en conflicten, ziekte en verlies en rouwverwerking en overlijden, komen hierbij aan de orde.

Frans Veldman jr. In contact zijn
2004 ISBN 9023239989
Haptonomie houdt zich bezig met de natuurlijke wetmatigheden, normen en condities van het affectieve intermenselijke contact en het gevoelsleven. Het psychotactiele contact en de beleving zijn daarbij kernelementen.
De hulpverlening op haptonomische basis is gericht op het laten ontdekken van mogelijkheden tot zelfhulp en zelfordening door het aanspreken van de natuurlijke vermogens van de patiŽnt. Deze hebben, met name binnen de westerse samenleving, gaandeweg rudimentaire vormen aangenomen.
In contact zijn is zo geschreven dat het de lezer als het ware terugvoert naar het daadwerkelijke 'beleven', soms zelfs zo dat er een gevoel van herkenning ontstaat.

Dieuwke Talma Vrouwenmantel
2003 ISBN 9059141318
Meer dan vijftig vrouwen die in de prostitutie werken vertellen in dit boek hun levensverhaal. Het zijn verhalen met een vaak enorme geladenheid en poŽtische kracht. Verhalen van een schrijnend gebrek aan liefde - of juist een overmaat aan verkeerde aandacht. Verhalen over het overschrijden van grenzen. Verhalen die ze in eerste instantie vooral aan elkaar vertelden: 'ze zochten een veilige plek waar ze zonder schuld en schaamte over zichzelf, hun leven en werk konden vertellen'.

Riet Okken De liefdevolle ontvangst van onze emoties
2003 ISBN 908073683x
Dit boek laat zien wat er mogelijk is met de werkwijze zoals beschreven in De bevrijdende kracht van emoties. Hoe ziet gezond emotioneel beheer er in de praktijk uit, en hoe kunnen we op een voor niemand schadelijke manier omgaan met boosheid, verdriet, angst, jaloezie, schaamte en schuldgevoel? Er wordt een praktische weg getoond hoe we via emotioneel Werk kunnen realiseren wie we in wezen zijn: een Lichtpunt.

Riet Okken De bevrijdende kracht van emoties
2002 ISBN 9080736813
De auteur, godsdienstpsycholoog en Jungiaans psychotherapeut, beschrijft hier hoe het belang van emoties in onze maatschappij consequent wordt onderschat: emoties dienen liefst te worden beheerst of anders te worden afgereageerd. Riet Okken stelt hiertegenover een derde optie, namelijk het werken aan een gezond emotioneel beheer ('Lichtpuntwerk'), dat iets anders is dan 'emotionele intelligentie' (Goleman). Door de kracht van emoties is het mogelijk om tot de essentie van het menszijn te geraken en op deze wijze het hoofd te bieden aan problemen als depressie, burnout, verslaving enzovoort. Hierbij spelen vier basisemoties een rol: verdriet, vreugde, woede en angst. Deze zijn van invloed bij essentiŽle zaken in het leven, zoals bijvoorbeeld waarneming, denken en partnerkeuze. Hoe emoties binnen therapeutisch werk kunnen worden ingezet, wordt duidelijk aan de hand van de vele voorbeelden uit de therapeutische praktijk van de auteur. Een helder geschreven boek voor psychologen en therapeuten dat, dankzij de vele voorbeelden, ook herkenbaar is voor overige geÔnteresseerden.
(Biblion recensie, Drs. N.P. Aders)

Pieter van der Slikke Werken met haptonomie
2000 ISBN: 9020201220 
In dit boek wordt zeer treffend en scherpzinnig beschreven hoe het contact tussen mensen van ongevoelig en onvolledig, naar prettig en werkelijk contact kan worden getransformeerd. Het boek behandelt mťťr dan enkel de fysieke omgang tussen mensen. Zo legt de auteur ook uit waarom mensen ertoe neigen te snel over anderen te oordelen en waarom communicatie tussen mensen vaak zo onpersoonlijk verloopt. Hij beschrijft enkele eenvoudige handelingen die men zelf kan toepassen bij het werkelijk contact maken, naast een meer therapeutisch gebruik van de haptonomie (haptotherapie).

Dorus Gerritse drs., Over kleine dingen
2000 ISBN 9035222105
Een uitstekende inleiding voor allen die zich willen bekwamen in de haptonomie. Daarbij komen onder meer filosofische en psychologische grondslagen aan de orde. Auteur Doris Gerritse laat zien dat haptonomie belangrijke wortels heeft in onze cultuur die vooral steunt op Duitse en Franse denkers
De hoofdschotel van dit boek is het presenteren van de haptonomie als geheel van inzichten. Het uiteindelijke doel is om de haptonomische inzichten daadwerkelijk toe te passen in uw praktijk van zorg- en hulpverlening. Een scala van toepassingen komt aan de orde, zoals haptotherapie, haptonomische begeleiding bij zwangerschap en bevalling en kinesionomie.
De auteur koos in dit boek voor een vijfdeling:
Allereerst uiteraard een oriŽnterend deel met theoretische achtergronden en uitgangspunten.
Achtereenvolgens komen de menselijke lichamelijkheid, het menselijk gevoelsleven en het hart van de haptonomie aan de orde. Het laatste deel bespreekt de toepasbaarheid en toepassingen van de haptonomie.
Doris Gerritse gaf colleges in wijsgerig-antropologische oriŽntatie van de onderwijskunde aan de Universiteit van Nijmegen. Daarna was hij rijksinspecteur van de opleidingen tot leraar. Na een ontmoeting met Frans Veldman, de grondlegger van de haptonomie, ging hij zich verdiepen in de theorieŽn. Hij werd docent in wijsgerige antropologie op de eerste cursussen die Veldman organiseerde in de jaren zestig. inmiddels heeft hij tientallen publicaties over haptonomie op zijn naam staan. Samen met haptotherapeut Ted Troost gaf hij gastcolleges in haptonomie aan studenten in de psychologie van de Universteit van Tilburg.

Willem Pollman-Wardeniers, e.a. Verkenningen in de haptonomie
1998/ 1986 ISBN 9022984087
De haptonomie baseert zich op de ontwikkeling van de tastzin in al haar aspecten. De huis als tastzintuig en de aanraking daarvan spelen in deze ontwikkeling een grote rol.
Door de tastkwaliteiten te verfijnen, uit te bouwen en te bekrachtigen kunnen mensen leren beter om te gaan met spanningen, verdriet of pijn. Het tastgevoel geeft ook inzicht in hoe mensen zich gedragen, hoe ze zich kenbaar maken en hoe ze relaties aangaan en onderhouden. Daardoor kan het leven intensiever en stabieler worden en kunnen mensen een grotere belasting aan.
De belangstelling voor de haptonomie heeft in de afgelopen decennia een indrukwekkende vlucht genomen. Inmiddels biedt deze leer van de tastzin en het gevoel een belangrijke bijdrage aan onze gezondheids- en welzijnszorg.
Dit boek bevat een serie artikelen waarin de uitgangspunten van de haptonomie van verscheidene kanten worden belicht. Ingegaan wordt op het menselijk vermogen tot voelen en tasten, de kwaliteit van menselijke contacten en de toepasbaarheid van de haptonomie in het therapeutisch handelen. Ook wordt aandacht besteed aan de haptonomische zwangerschapsbegeleiding en de extra dimensie die de haptonomie kan geven aan de sportbegeleiding.
Mevrouw W. Pollman-Wardenier is voormalig rector en hoofddocent aan de Academie voor Haptonomie, waarvan prof. dr. J.J. Dijkhuis en T. Troost als hoofddocenten verbonden waren.
De auteurs kunnen allen bogen op een jarenlange ervaring als haptotherapeut.

Frans Veldman sr. (grondlegger van de haptonomie)
Haptonomie, wetenschap van de affectiviteit 
1988 ISBN 9061319765
Het eerste grote standaardwerk over haptonomie

Denken over voelen
A.B.Th. van ít Hof, P. van Voorst, M.E. van Zoelen - Nederlof.
ISBN 90-72530-89-6, verkrijgbaar en uitgegeven door Wetenschapswinkel Sociale Wetenschappen, Utrecht, tel. 030-2534633   
Een wetenschappelijk onderzoek verricht door drie studenten klinische psychologie, o.l.v. Dr. Liesbeth Woertman, van de Universiteit te Utrecht. Uit dit onafhankelijk onderzoek is o.a. gebleken dat 90% van de cliŽnten tevreden tot zeer tevreden was na de haptotherapie behandeling. Dr. Woertman meent dat dit uitzonderlijk hoge percentage vooral te maken heeft met de gevoelsmatige benadering van de haptotherapie.

Ted Troost Het lichaam liegt nooit
1988 ISBN 9050870198
..We zijn ons vermogen om werkelijk te voelen voor een belangrijk deel kwijt geraaktÖ
Haptonomie is de wetenschap van het gevoel en daarin werd ontdekt dat er bijzondere therapeutische mogelijkheden zijn
Wie in staat is goed met zijn gevoel om te gaan is opgewassen tegen allerlei ongemakken die het leven voor iedereen in petto heeft.
In dit boek laat Ted Troost zijn licht schijnen over haptonomie en geeft zijn opmerkelijke visie op allerlei emoties, die mensen kunnen kwellen.
Dit boek wijst de weg naar een levenshouding waarbij stress plaats maakt voor blijheid.
Ted Troost is in Nederland vooral bekend geworden door de wijze waarop hij topsporters begeleidde naar topprestaties.

Bronvermelding:
Bol.com - website VVH - website academie haptonomie.